Goldland Ice Cream TK

 

តោះ! មកស្វែងរក និង ភ្លក់រសជាតិការ៉េមផ្អែមឆ្ងាញ់ត្រជាក់ជាប់ចិត្តអ្នកឥលូវនេះ នៅ Goldland Ice Cream ទាំងឆ្ងាញ់ ទាំងអនាម័យ ទាំងស្តង់ដារ និង រសជាតិពីអាមេរិក ហើយគ្មានជាតិម្សៅ ។ កុំភ្លេចបបួលមិត្តភក្តិមកញ៉ាំជាមួយគ្នាផង!
Let’s go! Discover and taste the delicious, sweet ice cream right now at Goldland Ice Cream, both delicious, hygienic, standard and taste from America with less starch. Don’t forget to invite friends to eat!